Vítejte na stránkách DONASY
DONASY - trhy - změny - myšlení

TRHY Orientaci na trzích umožňují moderní technologie šetřící čas i náklady.

ZMĚNYZměny na trzích komodit vyžadují změny v nákupních technologiích.

MYŠLENÍ Tvůrčí myšlení je stále více nezbytnou podmínkou získávání konkureční výhody.

podpora

PODPORA
(SUPPORT)

Zabýváme se činnostmi, které mění zažité způsoby, ustálené zvyky
a stereotypy  nejen v  pracovních postupech, ale i v jednání a myšlení.

1 - Realizujeme řízení projektů pro vědu a výzkum.

Stavební projekty pro vědu, výzkum a zdravotnictví.
 • Příprava projektů pro realizaci staveb.
 • Výběry dodavatelů.
 • Řízení realizace staveb.
 • Projekty spolufinancované EU.
Dodávky technologických celků pro vědu, výzkum a zdravotnictví.
 • Příprava projektů dodávek technolgií a technol. celků.
 • Výběry dodavatelů.
 • Řízení dodávek a montáže.
 • Operační programy MOP ČR.
Unikátní pracoviště tkáňových transplantátů.
 • Příprava projektů laboratoří pro zdravotnictví, vědu a výzkum.
 • Výběry dodavatelů.
 • Řízení realizace.

Naše hlavní činnosti:

 • Realizace projektů pro dynamickou optimalizaci nákupních systémů - pro firmy, organizace státní a místní správy, sociální zařízení a nemocnice:
 • Tvoříme desing pro nová řešení složitých postupů, výběrových řízení a implementace nových činností,  procesů.
 • Provádíme řizení komplikovaných projektů - příprava projektů, výběry dodavatelů a realizace staveb.
   
 • Kurzy a semináře zaměřené na zlepšování paměti a rozvoj mentálních schopností - rozvoj kreativity, tvůrčích schopností, analýzy složitých problémů a právní analýzy s využitím techniky myšlenkových map.

2 - Dynamická optimalizace nákupních podmínek.

Nikdo vám nedokáže sjednat lepší ceny a nákupní podmínky, jako vaši dodavatelé v rámci on-line soutěže.

Pomáháme v nákupních rozhodováních - připravíme podklady pro nákupní rozhodování a vyjednáme podmínky pro případný další proces jednání s využitím moderních elektronických postupů a nástrojů.

Projekt je zaměřen na systémové využívání elektronických vyjednávacích nástrojů v nákupních procesech organizací a ověřování podmínek na dodavatelských trzích.
Dosahované snížení nákupních cen u komodit zařazených do projektu je v rozmezí
6 - 15%.
U cyklicky ověřovaných podmínek dochází k redukci inflačních tlaků v rozmezí 20 - 40%.

Dynamické ověřování nákupních podmínek.

Zavedení každého nového projektu znamená zásah do běžných zvyklostí, vybočení z vyjetých kolejí, změny v zažité praxi. To s sebou nese rizika a často i neochotu příjímat změny (proč měnit to, co funguje?).

Motorem pokroku byla vždy a stále je ZMĚNA. A změna je nutná i pro zefektivnění vyjednávacích procesů v činnostech organizací.

V období konjunktury bývá nedostatek volných kapacit, surovin, materiálů i volných zdrojů. To přirozeně vede k postupnému růstu cen.

Naopak pokles výkonnosti ekonomiky je ideální příležitostí znovu prověřit možnosti dodavatelů. Na trhu je “přetlak” zboží, služeb i volných kapacit.

Další informace najdete pod záložkou e-aukce a projekty.

Cílem projektu je nejen snížení nákladů, ale i systémové zavedení elektronických nástrojů do nákupních činností organizace. Vytvoření šablon, vzorových zadání, získání kontroly nad vyjednávacími procesy a vytvoření systému odolného na personální změny.

Více informací je uvedeno v záložce Projekty.

Čas na změny!

Evoluce úspěchu vede přes neustálé změny.

Nákup energií a potravin je ideální komoditou pro využití e-aukcí!

Kdy je nejlepší období pro výběr dodavatele elekřiny? - Podívejte se na čísla a fakta.

Elektřina - graf ceny
Zemní plyn - graf ceny

3 - Vzdělávání - pro firmy, veřejnost, akreditované programy.

Semináře zaměřené na techniky dobré paměti a zvyšování mentálního výkonu.
Přesto, že jsou techniky dobré paměti známé už od starověku, je s podivem, jak dokonale je většina vzdělávacích institucí ignoruje a drží se praktik a schémat zavedených v rámci povinného školství v 18. století. A tak i odkaz učitele národů J. A. Komenského zůstává pro
mnoho pedagodů spíše spisem v knihovně, než návodem pro efektivní a dobrou práci.

Logo_ATP_11_a

V rámci 8-mi dílného cyklu seminářů “Masáže paměti” seznamujeme posluchače s řadou technik dobré paměti, které významně zvyšují výkon učení, pomáhají rozvoji tvůrčího myšlení a mění učení “čehokoliv” v zábavu.

Akreditované vzdělávací programy, seminináře pro zvyšování mentálního výkonu.

Vzdělávání pro firmy a organizace zaměřené na zvyšování mentálního výkonu.
Po vzájemné dohodě realizujeme 4 až 8-mi hodinové semináře zaměřené na techniky rozvíjející paměť a mentální výkon.
U seminářů s pokročilými technikami jsou praktikována cvičení, jejichž osvojením získá každý, kdo má zájem na sobě pracovat, nástroje vedoucí k “zázračné” paměti. Vysvětlíme a procvičíme kocept myšlenkových map, které jsou jedním z vrcholných nástrojů pro zvyšování mentálního výkonu. Lze je využívat k analyzování problémů, hledání řešení, přípravě projektů, rozboru právních předpisů, ale také v rámci řízení času (Time managment).
Více informací je na stránkách zaměřených na vzdělávání: www.akademietrenovanipameti.cz.

Akreditované vzdělávací programy
Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky, pracovníky v sociálních službách a registrované vzdělávací programy pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Přehled akreditovaných vzdělávacích programů je uveden na stránkách www.akademietrenovanipameti.cz.

4 - Projekty v  oblasti nákupů a snižování nákladů:

 Projekty
Dynamického ověřování nákupních podmínek” ve zdravotnických organizacích:

 

Další reference:

Důležití klienti DONASY využívající elektronické nástroje při sjednávání nákupních podmínek:

 

 

Relax:

 Naše cyklotoulky - fotogalerie
Kolo, hory, relex.

Obrázkové vzpomínky na naše cyklotoulky a výlety po Evropě a českých zemích.

Portugalsko/Skotsko/
Norsko/Albánie/ Peloponés

Výlety doma
Hotely, penziony a další ubytování v České republice

Co se nám líbilo a co ne:

Naše dobré a špatné zkušenosti s poskytováním služeb, zboží, informací apd.

Zkrátka, naše zkušenost s tím, kde CO funguje a kde ne.


[home] [o nás] [reference] [projekty] [kurzy] [kontakty] [zajímavé  odkazy]